فروشگاه سی دی های آموزشی ورزشی

سی دی های آموزشی رزمی و ورزشی

تعداد اعداد جلوي عنوان ها برابر تعداد حلقه ها و قيمت هر حلقه 1000 تومان مي باشد.

محسن عابديني-مركز اصلي پخش در ايران ۰۹۳۵۸۴۳۴۹۹۵-7244881 :0351

WWW.MAKARATE.BLOGFA.COM EMAIL :JKMOYAZD@YAHOO.COM

95 49 843 0935

كاراته

كاتاهاي كامل با كيفيت عالي شيتوريو(۱۰)

1. شي تي كاتا(آموزش 8كاتاي اجباري مسابقات) (3)

2 . شي تي كاتا(16كاتاي اجباري مسابقات جديد) (5)

3. آموزش كوميته توسط اتو قهرمان جهان(4)

4. آموزش كوميته توسط دیوید بنترلو

5. آموزش كوميته توسط پينا قهرمان جهان ايتاليايي

6. آموزش كوميته توسط محسن عابديني (3)

7. آموزش كوميته پيشرفته توسط الكس بيامونتي

8. آموزش كوميته پايه توسط داميان دووي (فرانسوي)

9. آموزش اصول مبارزه در كاراته(رشيد خدا بخش) (2)

10. آموزش كوميته توسط آنتونيو اوليوا(3) دوبله فارسي

11. آموزش كوميته توسط سن سي تاناكا(2)

12. آموزش كوميته توسط سوزوكي اوچي دا(2)

13. آموزش كوميته توسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهرو(3)

14. آموزش و تشريح تئوري كوميته(3)

15. مسابقات 2006فنلاند(كوميته)(3)

16. مسابقات كاراته2006(جهاني.فنلاند)كاتا(2)

17. مسابقات‌‌ كاراته كوميته2006اروپا

18. مسابقات كاراته كاتا2006اروپا

19.مسابقات كاتا كاراته 2005 اروپا با بونكاي

20. مسابقات كوميته 2005 اروپا

21. مسابقات بانوان كشورهاي اسلامي (كاتا-كوميته)

22. مسابقات جهاني وادوريو كاراته در انگلستان (6و7 اسفندماه 84)

23. مسابقات جهاني كاراته در قبرس 2005

24. مسابقات آسيايي ماكائو

25. مسابقات جهاني كاراته مكزيك بهترين فيناليست هاي كوميته2004(2)

26. مسابقات جهاني 2004 مكزيك (كوميته)

27. مسابقات جهاني كاتا 2004 مكزيك

28. مسابقات جهاني وادوريو كاراته 2004 سوئد

29. مسابقات جهاني كاراته بانوان در انگلستان(كاتا- كوميته)

30. بهترين مبارزات اروپا و جهان

31. گلچين مسابقات جهاني كاراته

32. بهترين صحنه هاي آشي باراي-ماواشي و اوراماواشي

33. مسابقات جهاني كاراته 2003 تايوان (كاتا كوميته )

34. مسابقات جهاني 2002 مادريد اسپانيا (كوميته انفرادي )

35. مسابقات جهاني 2002 مادريد اسپانيا (كاتا كوميته )

36. بهترين فينالهاي جوانان مسابقات جهاني 2001 آتن (كوميته )

37. مسابقات جهاني 2001 آتن (كوميته تيمي )

38. مسابقات جهاني 2001 آتن كاتاي تيمي و انفرادي )

39. مسابقات جهاني 2000 مونيخ (بهترين فينالهاي كوميته )

40. مسابقات جهاني 2000 مونيخ آلمان (كاتاي تيمي و انفرادي )

41. مسابقات جهاني 1999 بلغارستان (كاتاي تيمي و انفرادي )

42. مسابقات قهرماني كاتاها ي ايتاليا (گلچين كاتاها )

43. مسابقات جهاني در مصر (كاتا) (3 )

44. مسابقات قهرماني جهان در ژاپن (كوميته ) (2 )

45. مسابقات جهاني كاراته (كاتا ) 1996 شوتوكان (2 )

46. مسابقات شوتوكان wskfبين المللي كاپ ايران زمين

47. مسابقات قهرماني كشور شيتوريو 28و29 /6/81 دماوند

48. مسابقات كشوري وادوريو كاراته كوميته تيمي تهران 24/ 1 / 84

49. مسابقات انتخابي تيم ملي نوجوانان اميد - خوراكيان (2) 14 / 11 / 83

50. مسابقات انتخابي تيم ملي تهران خوراكيان (بزرگسالان ) 12 /83 (2 )

51. مسابقات قهرماني كشور در تهران تيم استان يزد

52. آموزش كاتاهاي مقدماتي تا پيشرفته وادوريو كاراته مدرس ژاپني (2 )

53. آموزش كاتاهاي مقدماتي وادوريو كاراته مدرس محمد بهبودي

54. آموزش كاتاهاي مقدماتي تا پيشرفته وادوكاي كاراته (2 )

55. آموزش كاتاهاي مقدماتي تا پيشرفته سبك شيتوريو شيتوكاي ( 6 )

56. آموزش كاتاهاي مقدماتي تا پيشرفته شيتوريو(54كاتا)مدرس ايراني(8) (تاريخچه- بونكاي-نمايش از طرفين-آموزش داچي ها-تفاوت با سبك هاي ديگر-متعلق به چه سيستمي مي باشند- تعداد حركت-زمان اجرا و....)

57. آموزش كاتاهاي مقدماتي تا پيشرفته شيتوريو شوكوكاي يونيون (4 )

58. آموزش

59. آموزش

60. آموزش

61. آموزش

62. آموزش

63. آموزش

64. آموزش

65. آموزش كاتاهاي مقدماتي شيتوريو كاراته

66. آموزش كاتاهاي پيشرفته شيتوريو كاراته (5)

67. آموزش كاتاهاي شيتوريو كاراته دان 1 به بالا (5)

68. آموزش كاتاهاي مقدماتي تا پيشرفته شيتوريو كاراته (6)

69. اولين استاژ شيتوريو در ايران- يزد- احساني سال 1366 (3)

70. آموزش دوره مربيگري شيتوريو كاراته

71. آموزش تكنيكهاي شيتوريو كاراته تا كمربند مشكي

72. نرم افزار فشرده وادوريو كاراته

73. آموزش 7 ايدوري (گرفتن و پرتابها ) وادوريو

74. آموزش داچي ها در وادوريو كاراته

75. معرفي مسئولين سبك وادوريوكاراته

76. آنچه را كه يك استاد در كاراته بايد بداند

77. كوميته 101 ايپون

78. كوميته در شوتوكان (2)

79. آموزش كاتا هاي شوتوكان WSKF )) احمد صافي

80. آموزش كاتا هاي شوتوكان WSKF مدرس ژاپني

81. آموزش كاراته- تكنيك- كوميته WSKF

82. آموزش 3 كاتاي جديد شوتوكان دان 4 به 5

83. آموزش كاتا هاي مبتدي تاپيشرفته شوتوكان(4)

84. كاتا هاي شوتوكان مدرس ايتاليايي(5)

85. آموزش كاتا هاي شوتوكان SKI (2)

86. آموزش 26 كاتاي استاد كانازاوا (شوتوكان SKI ) (2)

87. آموزش كاتا هاي شوتوكان JKA (3) مدرس ژاپني

87. آموزش كاتا هاي شوتو كان ساساكي ها

آموزش كاتا هاي مقدماتي گوجوريو

آموزش كاتا هاي پيشرفته گوجوريو

آموزش كاتا هاي باساي داي- سي انچين- هي كو- روهاي (مقدم)مربي تيم ملي

كلاس مربيگري دفاع شخصي كاراته- كيهون اسفندماه 84 اصفهان (مدرسين: ناظريان

مرداني- جوادي- آقا لو- خيري پور- طاهر نژاد آسائي- فارسي مدال (5)

آموزش كان ذن ريو كاراته- تكنيك- كاتا- داوري(امير حسيني صفار)

استاژ تكنيك و كا ناي كان ذن ريو (اكبر پور بهرامي)

94.آموزش كاتا هاي مبتدي تا پيشرفته ايشين ريو كاراته (3)

95. آموزش كاتا هاي ايشين ريو كاراته(چوب)

96. تاريخچه پيداش كاراته

97. بهترين هاي هنرهاي رزمي

98. بزرگان كاراته

99. نرمش در كاراته

100. همايش كاراته با حضور تمامي سبكها و روئساي فدراسيون- تهران 29/1/84

101. درمان و جلوگيري از آسيب هاي ورزشي

102. آموزش شيندوكاي كاراته سلطان (سلطاني)

103. شين ذن

104. مراسم كاراته 22 بهمن سال 1383 باشگاه كارگران يزد

105. نرم افزار عكسهاي كاراته (داخل و خارج از كشور ) (آقايان- بانوان)

106. ايروبيك كاراته

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

 

95 49  843 0935  مركز پخش

دفاع شخصي

129. آموزش دفاع شخصي در جيت كان دو(2)

130. آموزش دفاع شخصي سبك كشتي كج (10)

131. آموزش دفاع شخصي توسط نيروهاي دلتا فورس آمريكا (2)

132. آموزش دفاع شخصي توسط كماندوهاي روسي(2)

133. آموزش دفاع شخصي توسط حسين خاكي

134. آموزش دفاع شخصي توسط نصرالله كاكاوند

135. آموزش دفاع شخصي بانوان (2) كاربردي

136. آموزش قفل مفاصل چينا( 4)

137. آموزش دفاع شخصي (4)مدرس چيني

138. آموزش دفاع شخصي چينا (4)

139. آموزش دفاع شخصي كاربردي (2)

140. آموزش دفاع شخصي در كونگ فو(2)

141. آموزش دفاع شخصي در تاي چي چوان

142. آموزش دفاع شخصي چيني

143. آموزش دفاع شخصي سبك پنجه ببر(3)

144. آموزش دفاع شخصي و دفاع در برابر چاقو توسط اساتيد بزرگ روسيه

145. آموزش دفاع شخصي در نينجوتسو(كن كوساكي)

146. آموزش دفاع شخصي توسط دكتر هاتسومي

147. آموزش دفاع شخصي كاربردي پليس

148. آموزش دفاع شخصي وودانگ سبك سونگ شي

149. آموزش دفاع شخصي وودانگ كونگ فو

150. آموزش دفاع شخصي بر اساس نقاط عبور اعصاب مطابق شناخت طب سوزني (3)

151. آموزش دفاع شخصي سبك شواي جيائو كونگ فو(5)

152. آموزش دفاع شخصي فرم تركيبي تاي چي باگوا

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

مركز پخش  95  49  843 0935

نانچاكو

165. آموزش 60 تكنيك اصلي نانچاكو تك (حسين خاكي) (2)

166. آموزش 8 كاتاي نانچاكو تك (حسين خاكي )

167. آموزش 5 كاتاي دوبل نانچاكو (حسين خاكي )

168. آموزش 65 تكنيك اصلي نانچاكو تك (حسين شجاعي)

169. آموزش 60 تكنيك اصلي نانچاكو دوبل (حسين شجاعي)(2)

170. آموزش نانچاكو سبك بروسلي (3)

171. آموزش نانچاكو كاتا تكي مدرس آمريكائي

172. آموزش كاتا دوبل نانچاكو مدرس آمريكائي

173. آموزش نانچاكو توسط

174. آموزش نانچاكو توسط فوميو دمورا (كاتا- بونكاي )

175. آموزش نانچاكو توسط محسن عابديني (تكنيكها- كاتاها) (10)

176. آموزش نانچاكو در ووشو

177. آموزش نانچاكو ( فرم- دفاع شخصي- مبارزه )

178. آموزش دفاع شخصي و مبارزه با نانچاكو (2)

179. آموزش كامل مكانيزم نانچاكو (3)

180. مسابقات جهاني نانچاكو(كاتا- مبارزه )

181. گلچين بهترين صحنه هاي نانچاكو

182. آموزش نانچاكو شامل كاربرد دفاع و حمله در برابر سلاحهاي بلند- كوتاه- دست و پا

183.آموزش كامل نانچاكو در جيت كان دو(6)

184.آموزش نانچاكو(ضياء سليمانپور)

185. آموزش نانچاكو(عليرضا مختاري)

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

جيت كان دو (سبك ابداعي بروسلي)

193. آموزش جيت كان دو توسط بروسلي (2)

194. آموزش دفاع شخصي در جيت كان دو (2)

195. آموزش جيت كان دو توسط تدويانگ و ريچارد بوستيل(نرمش- مبارزه- دفاع شخصي)

196. آموزش جيت كان دو توسط اساتيد پكن(5 )

197. آموزش جيت كان دو توسط مربي آمريكائي

198. آموزش اسرار جيت كان دو توسط شاگردان بروسلي

199. آموزش جيت كان دو توسط ها اوگانگ(6)

200. آموزش ديناميك جيت كان دو (6)

201. آموزش جيت كان دو توسط اساتيد بزرگ جهان(10)

202. آموزش جيت كان دو پيشرفته توسط اساتيد دانشكده هنگ كنگ(2)

203. جيت كان دو برسلي (مصاحبه با دايناسناتور)

204. زندگينامه بروسلي از تولد تا مرگ

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

95  49 843 0935

هاپكيدو

212. شين مو هاپكيدو (3)

213. آموزش هاپكيدو

214. آموزش هاپكيدو توسط اساتيد انجمن جهاني و موسسه پنتر(3)

215. نمايشات هاپكيدو و مستندي از تمرينات هاپكيدو كره

216. آموزش سوپر هاپكيدو كمربند سفيد تا مشكي(ايراني)

217. آموزش مدرن هاپكيدو

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

جوجيتسو

225. آموزش جوجيتسو توسط اساتيد بزرگ ژاپني(2)

226. آموزش دفاع شخصي جوجيتسو(نصرالله كاكاوند)

227. مسابقات جوجيتسو در اروپا

228. مسابقات قهرماني جهان جوجيتسو در هلند(2)

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

آيكيدو

236. آموزش آيكيدو توسط رابرت ليدكه(6)

237. آموزش آيكيدو توسط علي معروفي(5)

238. آموزش آيكيدو توسط موريهه اوشيبا(5)

239. آموزش آيكيدو توسط كن اوتا (6)

240. آموزش آيكيدو توسط استاد شيبادو

241. آموزش آيكيدو توسط استاد گودزاشيوا(3)

242. آموزش آيكيدو توسط استاد اوكاموتو(2)

243. آموزش آيكيدو توسط استاد يوشي كاوا

244. آموزش آيكيدو توسط استاد كندا

245. آموزش آيكيدو توسط هاتسومي ماساكي(مدرسه ناي كاكن)

246. آموزش آيكيدو توسط استاد موجيزوكي(سبك بودو جيو جوتسو)

247. آموزش آيكيدو توسط استاد مورهيرو(سبك آيكين يوز) (2)

248. آموزش آيكيدو توسط وياچسلاوماتويف(رئيس فدراسيون آيكيدو روسيه ) (4)

249. آموزش آيكيدو مبتدي

250. آموزش آيكيدو مقدماتي تا پيشرفته(5)

251. آموزش آيكيدو مدرس روسي(2)

252. آموزش آيكيدو مدرس ژاپني(7)

253. آموزش آيكيدو شمشيرزني

254. آموزش آيكيدو كمربند زرد كيو 1تا5 (آق ساقلو)

255. آموزش آيكيدو كمربند سبز كيو 1تا3 (آق ساقلو)

256. آموزش آيكيدو مقدماتي و پيشرفته و دفاع شخصي(اسلحه- چوب- چاقو)

257. آموزش آيكيدو توسط اساتيد بزرگ چين(2)

258. آموزش آيكيدو ژاپني (71تكنيك مبارزات سيبوري-كوميته- چوب زني) (3)

259. آموزش آيكيدو سبك كودكان سن ريو جو جتسو (مادر آيكيدو) (2)

260. آموزش آيكيدو كودكان سين ديو- ديناميك مبارزه

261. نمايشات آيكيدو (استيون سيگال)

262. آموزش و نمايش آيكيدو (ايراني )

263. جشنواره فرهنگي ورزشي آيكيدو

264. سومين همايش سراسري آيكيدو با حضور هوريكوشي سال 80(2)

265. پنجمين همايش سراسري آيكيدو سال 83(2)

266. آزمون سال 1382(2)

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

رزم ايران

279. مستند رزم ايران

280. مسابقات قهرماني كشور رزم ايران (2)

281.

282.

283.

284.

285.

مركز پخش   95  49  843  0935

نينجوتسو

286. آموزش نينجوتسو توسط دكتر هاتسومي

287. آموزش دفاع شخصي در نينجوتسو توسط كن كوساكي

288. آموزش كمين و حمله نينجاها (2)

289. آموزش شمشير و شورايكن نينجا (اكبر فرجي)

290. نرم افزار هنرهاي رزمي نينجوتسو

291. نرم افزار عكسهاي نينجوتسو

292. آموزش چوب(بو) در نينجوتسو(اكبر فرجي)

293. آموزش كامل نينجوتسو (هنر نامرئي شدن)(7)(پرتاب كارد و صعود از ارتفاع- ضربات دست و پا- انواع سلاح ها- حمله و دفاع)

294. آموزش نينجوتسو در تلوزيون(اكبر فرجي)

295. مستند نينجوتسو(اكبر فرجي)

296. هنر نمايي محمد قادري (نينجوتسو)

297. شائولين عليه نينجوتسو(2)

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

سلاح سرد(شمشير)

308. آموزش شمشير زني سامورائي

309. آموزش شمشير ميمون مست

310.آموزش فرم شمشير ميائودائو(شبه سامورائي)(2)

311. آموزش فرم شمشير باريك دوتايي ووشو

312. آموزش فرم مقدماتي شمشير باريك

313. آموزش فرم پيشرفته مسابقاتي شمشير باريك

314. آموزش جين شو(شمشير باريك)

315. آموزش دائو شو(شمشير پهن)

316. آموزش فرم مقدماتي شمشير پهن

317. آموزش فرم پيشرفته شمشير پهن

318. آموزش فرم شمشير در كونگ فوي شائولين

319. آموزش فرم شمشير باريك بلند

320. آموزش فرم شمشير پهن بلند(باگواليانگ دائو جديد)(2)

321. آموزش فرم شمشير پهن استاندارد مسابقاتي شينگ يي چوان

322. آموزش فرم مسابقاتي شمشير باريك وودان

323. آموزش فرم و تكنيك هاي شمشير پهن انفجاري شائولين(دائوپائوچوئن)

324. آموزش فرم شمشير پهن دوبل سنتي(شانگ دائو)

325. آموزش فرم شمشير باريك دوبل سنتي(شانگ جيان)

326. آموزش فرم شمشير دوتايي مولان

327. آموزش فرم شمشير باريك تكي مولان

328. آموزش فرم شمشير باريك در كونگ فو ليانگ باگواجانگ(2)

329. آموزش شمشير باريك در زي دان مون اژدهاي وودانگ(2)

330. آموزش فرم شمشير باريك وودان تاي چي جي ان (2)

331. آموزش شمشير جي ان(باريك) يانگ شي

332. آموزش فرم مقدماتي شمشير باريك وودانگ

333. آموزش فرم شمشير باريك تاي چي وودان توسط دائين

334. آموزش فرم شوانگ شوجين شمشير باريك دو دستي شائولين

335. آموزش فرم شمشير باريك باگواجانگ يوشن

336. آموزش فرم شمشير باريك شينگ ئي0جين تاي چي سون)

337. آموزش شمشير باريك اژدهاي جينگ شائولين

338. آموزش شمشير باريك منگوله دار سنتي پيشرفته

339. آموزش فرم شمشير باريك در سبك ملخ شش حالته

340. آموزش فرم و مبارزه به همراه شمشير جين سبك ملخ شش حالته(2)

341. آموزش فرم شمشير پهن تاي چي سبك يانگ

342. آموزش فرم شمشير هسينگ آي- هسينگ يي

343. آموزش فرم شمشيرزني در اوودانگ تاي چي

344. آموزش حركات شمشير چي كونگ براي طول عمر

345. آموزش شمشير مدرس ايراني

346. آموزش فرم مقدماتي 32 گام (شمشير تاي چي)(4)

347. آموزش فرم جديد مسابقاتي 42 گام (شمشير تاي چي)

348. آموزش شمشير پهن و چوب چانگ چوان ووشو

349. آموزش شمشير پهن به همراه نيروي دروني(وانگ آرين دائو)

350. آموزش اصول پايه و فرمهاي 32 حركتي و پيشرفته شمشير پهن

351. آموزش شمشير باريك اژدهاي نشسته(جينگ شائولين و فرم دست سنتي شمالي)

352. آموزش شمشير پيشرفته دائو

353. آموزش فرم شمشير پهن دوبل(شائولين دي تانگ شوانگ دائو)

354. آموزش فرم شمشير پهن اژدهاي نشسته شائولين

355. آموزش شمشير 24 گام تاي چي سبك يانگ

356. آموزش فرم شمشير پهن در كونگ فو ليانگ باگواجانگ(2)

357. آموزش فرم شمشير پهن و باريك در تاي چي سبك يانگ توسط استاد يانگ جن دو(2)

358. آموزش فرم شمشير پهن ليوهه چوان(سبك مسلمان كونگ فو چين)

359. آموزش فرم جين(شمشير باريك)كاناك كونگ فو شائولين

360. آموزش فرم شمشير اژدها در شائولين ووشو

361. آموزش شمشير وينگ چون

362. آموزش شمشير (2)

363. آموزش شمشير پهن و چوب چانگ چوان ووشو

364.آموزش سپر چوبي و شمشير چيني

365. گلچين بهترين فرم هاي شمشير

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

سلاح هاي سرد (چوب)

380.آموزش چوب شائولين(3)

381. آموزش نن گوئن(چوب در كونگ فو)

382. آموزش چوب (مي هوا)در كونگ فو شائولين

383. آموزش چوب كوتاه و بلند معبد ابروي سفيد(2)

384. آموزش چوب سنتي جنوبي

385. آموزش تكنيك هاي چوب (حسين خاكي)

386. آموزش كاتاهاي چوب (حسين خاكي)

387. آموزش چوب كوتاه شائولين چانگ چوان تزو

388. آموزش چوب استاندارد مسابقاتي شينگ يي چوان

389. آموزش فرم چوب بلند در كونگ فو شائولين

390. آموزش ووشو فرم جديد مسابقاتي چوب بلند

391. آموزش فرم چوب وودان سبك سونگ شي

392. آموزش چوب در نينجوتسو

393. آموزش فرم پايه اي چوب

394. آموزش كاتا چوب توسط كن اوتا

395. آموزش كاتا چوب توسط علي معروفي

396. آموزش تكنيك هاي اصلي چوب (حسين شجاعي)

397. آموزش كاتاهاي چوب (حسين شجاعي زاده)

398. آموزش گوئن شو(چوب بلند شائولين)

399. آموزش چوب

400. آموزش مبارزه و تمرينات با چوب كوتاه اسكريما(6)

401. آموزش كامل اسرار چوب كوتاه- بلند- نانچاكو در جيت كان دو(6)

402. چوب زني

403. آموزش شائولين كونگ فو چي مي گون (چوب)(3)

404. آموزش تاي چي دائو و تاي چي توئي شو چوب

405. آموزش فرم و مبارزه چوب وودانگ سبك سونگ شي

406. آموزش چوب چانگ چوان ووشو

407. آموزش كالي اسكريما(دو چوب كوتاه و دو شمشير كوتاه)(3)

408. گلچين بهترين فرم هاي چوب(2)

409. آموزش چوب اسكريما سبك وينگ چون

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

سلاحهاي سرد (نيزه)

421. آموزش فرم 2 نيزه كوتاه در كونگ فو شائولين

422. آموزش سلاح چيانگ شو(نيزه)

423. آموزش فرم استاندارد مسابقاتي نيزه شينگ يي چوان

424. آموزش فرم و تكنيك هاي نيزه شائولين پائوچوئن

425. آموزش فرم پايه اي نيزه

426. آموزش نيزه در ووشو

427. آموزش دوي لين(مبارزات دو نفره نيزه و شمشير پهن)

428. آموزش فرم نيزه بلند در كونگ فو شائولين

429. آموزش فرم نيزه در كونگ فو شائولين چانگ چوان تزو

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

سلاحهاي سرد(قلاب)

437. آموزش قلاب تك شائولين

438. آموزش قلاب دوبل شائولين

439. آموزش قلاب كوتاه شائولين

440. آموزش قلاب بلند شائولين

441. آموزش جو وو يون يان باگوا(قلاب هلالي دوبل)استاد ليو جين ژ

442. آموزش قلاب دوبل در باگواجانگ

443. آموزش فرم قلاب دوبل ووشو جديد

444. گلچين فرم هاي مسابقه اي قلاب

445.

446.

447.

448.

449.

450.

زنجير

451. آموزش زنجير تك شائولين

452. آموزش زنجير دوبل شائولين

453. گلچين بهترين فرم هاي زنجير

454.

455.

456.

457.

458.

مركز پخش  95  49 843 0935

سانچيكو

459. آموزش سانچيكو شائولين

460. آموزش سانچيكو در كونگ فو شائولين

461. آموزش فرم سن جين گوئن(چوب سه تكه شائولين)

462. آموزش سانچيكو

463. بهترين فرم هاي سانچيكو

464.

465.

466.

467.

468.

بادبزن

469. آموزش بادبزن تكي

470. آموزش بادبزن دوبل

471. آموزش بادبزن تاي چي

472. آموزش بادبزن تكي مولان

473. آموزش بادبزن 2تايي مولان

474. آموزش فرم مسابقاتي بادبزن تاي چي مولان چوئن

475.

476.

477.

478.

479.

مركز پخش  95  49 843  0935

مختلف سلاحهاي سرد

480. آموزش سلاح كوان دائو

481. آموزش سلاح پودائو

482. آموزش سلاح نان دائو

483. آموزش سلاح پارت چام دائو

484. آموزش تونفا

485.

486. آموزش كارد

487. آموزش سلاح

488. آموزش سپر چوبي و شمشير چيني

489. منتخب بهترين فرمهاي حيوانات و سلاحهاي ووشو(2)

490. فرم هاي سلاحهاي شائولين(5)

491. آموزش باگواجانگ پيشرفته با سلاح

492. آموزش سلاحهاي بلند در كونگ فوي دروني

493. آموزش سلاحهاي استاندارد شائولين(چوب- نيزه- كوان دائو- شمشير پهن دوبل)

494. آموزش 7 فرم استاندارد قديمي ووشو(شمشير پهن- باريك- چوب- نيزه- چانگ)

495. آموزش فرمهاي پايه اي سلاح هاي چوب- شمشير پهن- باريك- نيزه

496. آموزش چوب ووشو(اصول پايه و فرمهاي 32 حركتي و پيشرفته چوب)

497. آموزش سلاحهاي فنزي چوان(دائو تي تانگ- نيزه- دائو- قلاب دوبل- چوب- جي ان و....)

498. آموزش دوي لين(مبارزات دو نفره نيزه و شمشير پهن)

499. آموزش فرم ددائو وودانگ به همراه دائو در كونگ فو وودانگ

500. نمايش بهترين فرمها و سلاحهاي هسينگ آي- شينگ لي

501. آموزش كالي اسكريما(دو چوب كوتاه و دو شمشير كوتاه(3)

502. آموزش كالي اسكريما(6)

503. آموزش فرم طناب شائولين

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

كيوكوشين كاراته

518. سينمائي زندگينامه ماسو تاسو اوياما(2)

519. آموزش اصول مبارزه در كيوكوشين(مرتضي خوشي)

520. آموزش كيوكوشين توسط فرزانه حسين خان

521. آموزش كاتاهاي كيوكوشين(مرتضي خوشي)

522. آموزش تكنيك هاي كيوكوشين(خوشي- حسين خان)

523. آموزش اورا كاتا و اورا بو(مرتضي خوشي)

524. آموزش كي هون(مرتضي خوشي)

525. آموزش كيوكوشين(محسن آشوري)

526. آموزش كاتاهاي كيوكوشين(رضا آذوغ)

527. مستند كيوكوشين بانوان

528. مسابقات كيوكوشين بانوان داخل رينگ 2005

529.فينال مسابقات كيوكوشين در اروپا

530. مسابقات كيوكوشين زنان داخل رينگ اروپا 2003

531. مسابقات جهاني كيوكوشين سال 2004(2)

531. مسابقات جهاني كيوكوشين 2003(2)

532. مسابقات جهاني كيوكوشين 1999 ژاپن(2)

533. مسابقات جهاني كيوكوشين 1995 ژاپن(2)

534. مسابقات جهاني كيوكوشين 1991 (2)

535. مسابقات جهاني كيوكوشين 1990 اروپا(2)

536. فينال مسابقات كيوكوشين 99 و 2003

537. فينال اندي هوگ و ماتسوئي(2)

538. هجدهمين دوره مسابقات سراسري ژاپن

539. پنجمين دوره مسابقات جهاني در ژاپن

540. سومين دوره مسابقات جهاني كيوكوشين

541. كوميته 100 نفره(2)

542. آموزش تيم ملي ژاپن

543. تمرينات تيم ملي هلند(2)

544. آموزش كيوكوشين توسط اندي هوگ(2)

545. آموزش كيوكوشين(اندي- ميشل)

546. تمرينات كانچو ماتسوئي

547. تمرينات اوياما و شاگردانش

548. تمرينات كيوكوشين(بدنسازي- تكنيك- كاتا) اوياما

549. آموزش بدنسازي و مبارزه در كيوكوشين توسط ماتسوئي

550. مبارزه و تمرينات ياماكي قهرمان كيوكوشين

551. زندگينامه ياماكي و آموزش تيم ملي ژاپن

552. تمرينات تيم ملي كيوكوشين كاراته 1990 اروپا

553. قدرت كيوكوشين(2)

554. آموزش كاتاهاي كيوكوشين مدرس ژاپني

555. آموزش كاتاهاي جديد و دفاع شخصي در كيوكوشين

556. آموزش تكنيكهاي كيوكوشين كمربند سفيد تا مشكي

557. زندگينامه اندي هوگ(شامل خاطرات و تمرينات و ...)

558. مسابقات اندي هوگ

559. مسابقات جهاني كيوكوشين فرهاد فروزان و فرانسيسكو فيلهو

560. آموزش كيوكوشين در اردوي رامسر

561. تمرينات مختلف كيوكوشين

562. آموزش تمرينات- نرمش و ساختن لگدهاي زميني و پرنده(كاراته آزاد)

563. كاتاهاي كيوكوشين و مسابقات جهاني سيدوكان ووشو ارمنستان

564. آموزش كاراته اوكيناوايي و شوتوكان (دفاع در برابر سلاحهاي سرد)(2)

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

فستيوال و مراسم رزمي

580 . فستیوال جهانی برسی فرانسه سال ۲۰۰۷(3)

580 . فستیوال جهانی برسی فرانسه سال 2006(3)

581.فستيوال جهاني برسي فرانسه سال 2005

582. فستيوال جهاني 2004 فرانسه(2)

583. فستيوال جهاني 2003 فرانسه(2)

584. فستيوال جهاني 2002 فرانسه

585. فستيوال جهاني آلمان

586. فستيوال جهاني ژاپن

587. فستيوال هنرهاي رزمي سيدني

588. اولين فستيوال جهاني تاي چي چين(هانجو) سال 2004 (2)

589. فستيوال هنرهاي رزمي چين

590. فستيوال هنرهاي رزمي

591. گلچين بهترين صحنه هاي فستيوال سالهاي مختلف

592. نمايش ووشو در معبد چين چونگ

593. معرفي 34 سبك زنده دنيا

594. 500 عكس از بهترين استادان دنيا(كامپيوتري)

595. 7000 عكس از استادان داخل و خارج از كشور(آقايان- بانوان)

596. بهترين عكسهاي محسن عابديني رئيس سبك وادوريو استان يزد

597. مراسم 22 بهمن باشگاه كارگران سال 83 (اجرا سبك شيتوريو)

598. همايش رزمي باشگاه جانبازسال 1384

599. همايش كاراته- تهران- سالن افراسيابي 29/1/84 با حضور تمامي سبكها

600. عمليات حيرت انگيز اساتيد رزمي جهان

601. مستندي از شائولين و آكروبات در هنرهاي رزمي

602. مستندي از شائولين معبد دن فنگ

603. مستندي از بدو تولد شائولين تاكنون به همراه نمايش تمرينات شائولين

604. آكروبات در هنرهاي رزمي(نمايشي از عمليات زيباي ووشوكاران چيني)

605. مستندي از ووشو در سراسر كشور چين

606. معرفي هنرهاي رزمي جهان(تاريخچه و مستندات و نمايش)

607. معرفي مناظر- معابد- كوه ها-رودخانه ها- ديدنيها و عجايب كشور چين(6)

608. افتتاحيه مسابقات آسيايي ويتنام(رژه تيمها- اجراي فرمهاي حيوانات- چي كونگ و......)

609. گلچيني از بهترين صحنه هاي فيلمهاي جت لي(2)

610. فستيوال وودانگ و سبك هاي سنتي

611. مستندي از معابد نن شائولين

612. معرفي و مستندي از كوهها و معابد چين(يو شو شن- خواشان- امي شن- اوودانگ شن)

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

كونگ فوي ايراني

621. يمه(3)

622. استاد كونگ فو توا (3)

623. آموزش ده خط كونگ فو توا جديد(4)

624. آموزش خط 1 الي 7 كونگ فوتوا(حبيب پور- معصومي)

625. آموزش خط 1 الي 7 كونگ فو توا (صنعتي)

626. آموزش خط 1 الي 4 كونگ فو توا(4)

627. آموزش 7 خط كونگ فو توا توسط گابريل

628. كونگ فو توا(مصطفي دهقانيان)(2)

629. كونگ فو توا(بابائي)(2)

630. آموزش كونگ فو توا(نرمش)احسان ولي پي

631. آموزش كونگ فو توا (تكنيك)احسان ولي پي

631. آموزش كونگ فو توا(مبارزه)احسان ولي پي

632. آموزش كونگ فو توا(بدنسازي)احسان ولي پي

633. آموزش كونگ فو مربي فرانسوي

634. آموزش نيو كونگ فو معصومي

635. آموزش كونگ فو پرتوا(هشمت شكري)

636. آموزش كونگ فو هنجو توا

637. همايش سراسري هنجو توا با حضور هنرجو

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

كونگ فو شائولين(ووشو)شمالي و جنوبي

647. آموزش فرم ميمون مست شائولين

648. آموزش كونگ فو شائولين

649. آموزش حركات اساسي و پايه معبد شائولين

650. آمادگي جسماني اعضاي معبد شائولين

651. تمرينات بدنسازي اعضاي معبد شائولين(2)

652. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم چانگ چوئن(مشت بلند شائولين)(2)

653. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم داهونگ چوئن(مشت سرخ بزرگ)

654. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم چي شينگ چوئن

655. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم تائو شي من چوئن(2)

656. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم چايا چوئن

657. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم تون بي چوئن

658. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم لوهان چوان(2)

659. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم سوهان چوان

660. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم مي هوا

661. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم فنزي چوان(2)

662. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم شي هون چوئن(اصول سبك و فرم)

663. آموزش كونگ فو معبد شائولين فرم چاچوئن

664. آموزش چانگ چوان سنتي

665.آموزش پايه و استاندارد چانگ چوان

665. آموزش چانگ چوان پيشرفته

666. آموزش چانگ چوان پايه(لي لئو-آرلو-سن لو و...)

667. آموزش چانگ چوان فرمهاي پيشرفته پايه 1 تا 4

668.آموزش نانچوان سنتي

669.آموزش نانچوان سنتي(3)

670.آموزش 12 فرم نانچوان(ايراني)(2)

671.آموزش فرم نانچوان استاندارد

762.آموزش فرم مسابقاتي نن چوان

668.قدرت شائولين(اجراي فرمهاي سلاح توسط راهبانان شائولين)

669. سري كامل آموزشي كونگ فو شائولين(15)(شامل شمشير پهن- چي مي گون(چوب)- ارشي شي ليو فاع-

داپو چوئن- جين شين گون- چ شينگ چوئن- ينگ جائو چن- جين فون شائولين(شمشير)- لين شوگون- فنزي چوئن- داهونگ چوئن-زوئي زي چوئن (فرم دست)و.....(15)

670. آموزش كون لي چوئن يكي از سبكهاي سنتي معروف شائولين

671. آموزش خونگ چوان شائولين

671. عجايب معبد شائولين (2)

672. عمليات چي كونگ مرگبار شائولين(2)

673. آموزش اصول پايه سبك پائوچوان شائولين(مشت انفجاري شائولين)(4)

674.آموزش اصول پايه مشت لغزشي(فرم دي تانگ چوان و...)

674. آموزش فنزي چوان(4)

675.آموزش فرم پنجه ببر شائولين(2)

676. عقاب(آموزش لينگ جائوچوئن شائولين )

677. آموزش مشت عقاب

678. آموزش پنجه عقاب

679. آموزش فرم عقاب ووشو

680. آموزش فرم عقاب شمالي

681. آموزش فرم عقاب جنوبي

682. آموزش فرم و تكنيكهاي ميمون در كونگ فو(2)

683. آموزش شمشير سبك ميمون مست

684.آموزش كونگ فوي ميمون مست

684. آموزش شاخه اي از مشت ميمون ياخوچوئن(اوخواتوئه خوچوئن)

685. آموزش فرم تون جي گون(حركات پايه اي فرم عقرب و دي تانگ)

686. آموزش مشت ميمون جنوبي(نن شائولين)

687. آموزش شائولين ووشو فرم چي كونگ غازهاي وحشي

688. آموزش فرم دستان مار

689. آموزش فرم دستان ملخ سبز

690. آموزش مشت ملخ(2)

691. آموزش ملخ نن شائولين

692. آموزش تانگ لانگ چوان فرم ملخ(2001)

693. آموزش تان لانگ چوان فرم ملخ شمالي شائولين

694. آموزش تانگ لانگ چوان نن چائولينگ(ملخ جنوبي شائولين)

695.آموزش فرم تان لانگ چوان چوئن(فرم اول و دوم ملخ مي هوا)

696. آموزش فرم مقدماتي و مياني سبك ملخ شش حالته(2)

697. آموزش فرم پيشرفته سبك ملخ شش حالته(2)

698. آموزش فرم مقدماتي با مشت سبك ملخ شش حالته(2)

699. آموزش فرم و مبارزه به همراه شمشير جين سبك ملخ شش حالته(2)

700. آموزش شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)مقدماتي(3)

701. آموزش شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)فرم بلند(2)

702. آموزش شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)كاربرد فنون دو نفره(2)

703. آموزش شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)اجراي كامل فرمها

704. آموزش فرم ملخ سبك ليوهه(3)

705. آموزش فرم پنجه ببر شائولين(2)

706. آموزش فرم مشت ببر نن شائولين(فوجياچوئن نن شائولين)

707. آموزش فنون مبارزه معبد شائولين

708. آموزش شائولين شي يانگ خو چوئن(مشت سرخ كوچك)

709. آموزش فرم اصلي دي تانگ چوان شائولين

710.آموزش تشنگ يي مست 5 عنصر

711. آموزش فرم تان توئي(لگدهاي زميني و پرنده ووشو)

712.آموزش حركات آكروباتي شائولين ووشو

713.آموزش اسرار كونگ فو وودانگ توسط استاد يوشي وان دو(10)

714.آموزش شمشير مست-چوب-فرمهاي دست-شمشير زني اوودانگ(10)

713.وودان كونگ فوي دروني(2)

714.آموزش كونگ فوي دروني اوودانگ(2)

715.از كونگ فوي دروني تا مدرن ووشو(2)

716.آموزش حركات پايه كونگ فوي دروني

717.آموزش كونگ فوي دروني باگواجانگ

718.آموزش مبارزه در وودانگ كونگ فو(4)

719.آموزش درگيري هاي نزديك در وودانگ كونگ فو(4)

720.دوره كامل كونگ فو وودانگ سبك سونگ شي(7)

721.آموزش فرم 1 تا 3 وودانگ بين چين چوان ووشو

719.آموزش چوي لي فوت كونگ فو(7)(آموزش شمشير پهن-باريك-چوب-نيزه-مبارزات-بدن سازي و...)

720.آموزش چوي لي فوت كونگ فو(سيستم هاي مبارزاتي آدمك چوبي)

721.آموزش پرتاب و درگير شدن به روشهاي كونگ فوي چيني شواي چيائو(5)

722.جديد ترين فرمهاي مبارزه شواي جيائو(3)

723.آموزش گلاويز شدن ها در كونگ فو(5)

723.آموززش كونگ فو شائولين

724.آموزش كونگ فو ارتش سرخ چين(4)

730.آموزش ساختن دست هاي آهني در كونگ فو

731.كونگ فوي چيني(فرم 12 حيوان هسينگ آي-شينگ ئي چوان)

732.كونگ فوي چيني(مشت 5 عنصر هسينگ آي-شينگ ئي چوان)

733.كونگ فوي چيني(ضربه پاهاي شمالي سبك تان توئي)

734.كونگ فوي چيني(فرم و مبارزه سبك باجي چوئن)

735.كونگ فوي چيني(فرم مسابقاتي نن چوئن)

736.كونگ فوي چيني(نانچوان)(فرم ببر و درنا)

737.آموزش نرمش در ووشو

738.نمايش فرم هاي دست خالي و سلاحهاي هسينگ آي-شينگ ئي چوئن

739.آموزش شائولين داهونگ مقدماتي و پيشرفته

740.آموزش پائو چوئن شائولين

741.آموزش فرم استاندارد فن گوئن

742.آموزش فرم مولان چوئن(2)

743.آموزش چي كونگ مولان چوئن

744.آموزش سوهان چوان

745.پنج عنصر شين گن

746.آموزش اصول كلاسيك ووشو

747.آموزش 7 فرم استاندارد ووشو

748.آموزش 5 فرم سنتي ووشو

749.آموزش ووشو

750.آموزش جين بين گون ووشو(فدراسيون ووشو)

751.آموزش فرمهاي با سلاح شائولين

752.آموزش فرمهاي بدون سلاح شائولين(5)

753.نمايش اعجاب انگيز هنرهاي رزمي تايلند

754.نمايش اساتيد معبد شائولين در چين

755.نمايش اساتيد معبد شائولين در آمريكا سال 2000

756.نمايش عمليات حيرت انگيز اساتيد رزمي در جهان

757. عمليات اسرار آميز اساتيد نيروهاي دروني كونگ فو(چي كونگ ببر-گربه)(5)

758. عمليات حيرت انگيز اساتيد و راهبانان تايلند و چين

759.تمرينات بدنسازي اعضاي معبد شائولين(2)

760.فرمهاي استاندارد جهاني ووشو(مسابقات)(8)

761.قدرت شائولين(اجراي فرمهاي با سلاح و بدون سلاح توسط راهبانان شائولين)

762.گلچين فرمهاي مسابقه اي ووشو

763.آموزش فرمهاي كوتاه پايه اي چانگ چوان(براي كودكان و آماتور)(5)

764.آموزش فرم استاندارد جديد مسابقه اي گوئن شو

765.آموزش فرم شائولين دي تانگ شوانگ دائو(شمشير پهن دوبل)

766.آموزش فرم جين گان چوئن شائولين

767.آموزش فرم سنتي شي هونگ و داهونگ شائولين

768.آموزش بي توئه گوان(ون چوئن-پاي شمالي)مشت گوان دون چوئن

769.آموزش فرم جين كانا كونگ فو شائولين

770.آموزش شاهونگ چوئن كونگ فو شائولين

771.آموزش فرم مقدماتي و فرم دوم شائولين كونگ فو چانگ چوان تزو(2)

772.آموزش فرم ليوهه چوان(كونگ فو مسلمان چين)(مهارت در گامها-ده حيوان-شمشير پهن)(4)

773.دوره كامل كونگ فو وودانگ سبك سونگ شي(7)

774.آموزش چي كونگ بادانجين كونگ فو شائولين

775.آموزش مشت راهبان نن شائولين(فرم اصلي و سنتي)(2)

776.آموزش نن گوئن استاندارد(فرم چوب جنوب ووشو)

777.آموزش فرم استاندارد نن دائو

778.آموزش مشت ميمون جنوبي(نن شائولين)

779.آموزش تويي چوئن(مشت سنتي از شاخه نن شائولين)

780.تاريخچه نن شائولين

781.آموزش فرم جنوبي كونگ فو شائولين

782.نمايشي از اجراي فرم ها و سبك هاي جنوبي و معابد چين

783.

انواع تاي چي-وودانگ

تكواندو

2700.آموزش اصول مبارزه در تكواندو

2701.آموزش دوره كامل روش مبارزاتي تكواندو در مسابقات(6)

2702.آموزش تكواندو فرم 1 الي 17

2702.آموزش تكواند فرم 1 الي 8(2)

2703.آموزش تكواندو فرم 8 الي 17 (2)

2704.آموزش تكواندو دوره مقدماتي(2)

2705.آموزش تكواندو مقدماتي كمربند زرد(2)

2706.آموزش تكواندو(پالچاكي)

2707.آموزش ضربات پا در تكواندو

2708.قدرت-سرعت-مهارت در اجراي تكنيك هاي پا

2709.بيو مكانيك تكنيك هاي پا توسط كامپيوتر

2710.آموزش فرمهاي تكواندو دان 1 الي 9(3)

2711.ايزومتريك

2712.آموزش كوچينگ(داوري)

2713.آموزش تكواندو

2714.تكنيكهاي پا(توسط فدراسيون جهاني)

2715.آموزش روشهاي پيشرفته مبارزاتي تكواندو

2716.آموزش تكواندو دان 4 به بالا

2717.آموزش تكواندو(3)

2718.آموزش فرمهاي تكواندو مبتدي تا پيشرفته

2719.مسابات تكواندو كره

2720.مسابقات انتخابي تيم ملي براي سيدني

2721.مسابقات قهرماني جهان 1999 كانادا

2722.مسابقات قهرماني جهان 2002(2)

2723.مسابقات قهرماني جهان 2000 فرانسه

2724.آموزش مقدماتي تكنيكهاي تكواندو براي كمربند سفيد و مبتدي

2725.آموزش مقدماتي تكنيكهاي تكواندو براي كمربند زرد

2726. آموزش مقدماتي تكنيكهاي تكواندو براي كمربندآبي

2727. آموزش مقدماتي تكنيكهاي تكواندو براي كمربندقرمز

2728.آموزش تكنيكهاي تكواندو براي كمربند مشكي

2729.آموزش تكواندو حرفه اي توسط اساتيد چيني

2730.آموزش كامل تكواندو و آماده سازي ضربات براي مسابقات(6)

2731 .گلچين مسابقات تكواندو قهرماني اروپا(بانوان و آقايان)

2732.برگذيده اي از بهترين نمايشهاي رزمي تكواندو كره در اصفهان

 

مركز پخش      95  49  843 0935

انواع تاي چي-وودانگ

2800.آموزش حركات تنفسي و تمركزي تاي چي چوان

2801.آموزش كليه فرم هاي تاي چي چوان(16)

2802.آموزش فرم 12 حيوان كونگ فوي دروني وودان

2803.آموزش فرم يانگ شي جي ان

2804.اولين فستيوال جهاني تاي چي سال 2004(2)

2805.آموزش فرم تاي چي 24 گام چن

2806.آموزش فرم شمشير باريك وودان تاي چي جي ان(2)

2807.گزارش تصويري از هنرهاي رزمي و معابد وودانگ(كونگ فوي ببر و اژدها)

2808.آموزش فرم نرم(ليوهه بافا)شائولين

2809.آموزش فرم پيشرفته چن تاي چي

2810.آموزش حركات تنفسي بر اساس حركات درناي سفيد

2811.آموزش تاي چي چوان استاندارد جديد2001

2812.آموزش تاي چي چوان مقدماتي

2813.نمايش استادان سبك هاي تاي چي چوان(2)

2814. آموزش شمشير 32 گام تاي چي(4)

2815.آموزش فرم مقدماتي تاي چي چوئن(چن)

2816.آموزش فرم پيشرفته تاي چي چوئن(چن)

2817.آموزش فرم وودان جائوبائو تاي چي چوان

2818.آموزش فرم عقاب وودانگ

2819.زي دان مون(آموزش فرم مقدماتي اژدهاي وودانگ)(2)

2820.زي دان مون(آموزش فرم دوم اژدهاي وودانگ)(2)

2821.زي دان مون(آموزش فرم سوم اژدهاي وودانگ)(2)

2822.آموزش فرم دست بلند و كاربردهاي مبارزه وودانگ سبك سونگ شي(قسمت اول)

2823.آموزش فرم مشت بلند هل دادن با دست هاي وودانگ سبك سونگ شي(قسمت دوم

2824.آموزش چي كونگ بدنسازي رزمي وودانگ سبك سونگ شي(قسمت سوم)

2825.آموزش فرم چوب و تمرين مشت زني وودانگ سبك سونگ شي(قسمت چهارم)

2826.آموزش فرم دست بلند و كاربردهاي مبارزه سبك سونگ شي(قسمت پنجم)

2827.آموزش فرم مبارزه با چوب و شمشير هن وودانگ سبك سونگ شي(قسمت ششم)

2828.آموزش دفاع شخصي و مبارزه وودانگ سبك سونگ شي(قسمت هفتم)

2829.آموزش چي كونگ براي طول عمر A(حركات ساكن)

2830.آموزش چي كونگ براي طول عمر B(حركات پنج حيوان)

2831.آموزش چي كونگ براي طول عمر C(حركات شمشير)

2832.آموزش فرم دايره اي باگوا

2833.آموزش فرم 4 حيوان باگوا(4)

2834.آموزش باگواجانگ(3)

2835.آموزش باگواجانگ پيشرفته(2)

2836.آموزش باگواجانگ پيشرفته بدون سلاح(2)

2837.آموزش باگواجانگ پيشرفته با سلاح(2)

2838.آموزش فرم مسابقاتي نن چوان

2839.آموزش تاي چي وودانگ(2)

2840.آموزش تاي چي كنگ سلامتي(2)

2841.آموزش اصيل ترين تاي چي سبك يانگ(2)

2842.آموزش تاي چي استاندارد

2843.آموزش جين وودانگ(2)

2844.آموزش تاي چي يانگ سنتي

2845.آموزش تاي چي 24 گام

2846.آموزش جين تاي چي يانگ

2847.آموزش جين تاي چي استاندارد

2848.آموزش جين تاي چي سان

2849.آموزش چي كونگ مولا چوئن

2850.آموزش تاي چي مسابقه اي چن

2851.آموزش تاي چي و جين تاي چي 24 گام

2852.آموزش چي كونگ 5 پنج حيوان

2853.آموزش بادبزن تاي چي

2854.آموزش دائو تاي چي

2855.آموزش تاي چي جين سنتي(2)

2856.آموزش تاي چي يانگ مسابقه اي

2857.آموزش تويي شو سبك يانگ(2)

2858.آموزش مبارزه با دستان باز در تاي چي

2859.آموزش تاي چي به روش هاو

2860.آموزش تاي چي وو

2861.آموزش تاي چي ساكن

2862.آموزش جين تاي چي استاندارد 2001

2863.آموزش تاي چي چوئن 88 گام(3)

2864.آموزش تاي چي سان استاندارد

2865.آموزش تاي چي پايه اي چن

2866.آموزش شيئنگ لي با سلاح

2867.آموزش شيئنگ لي بدون سلاح

2868.آموزش شيئنگ لي(2)

2869.آموزش تاي چي 32 گام يانگ

2870.آموزش مشت ملخ(2)

2871.آموزش تاي چي جين استاندارد 42 گام

2872.آموزش تاي چي يانگ استاندارد 42 گام

2873.آموزش جين دوبل تاي چي شائولين 2001

2874.آموزش تاي چي دائو و تاي چي توئي شو چوب

2875.آموزش تاي چي شمشير پهن و تاي چي چوان يانگ

2876.آموزش تاي چي چن

2877.آموزش تاي چي به روش ماو

2878.آموزش مولان چوئن(2)

2879.نمايش استادان پنج سبك تاي چي چوئن(2)

2880.آموزش فرم چوب استاندارد مسابقاتي شينگ ئي چوان

2881.آموزش فرم شمشير پهن تاي چي سبك يانگ

2882.آموزش فرم مقدماتي شمشير باريك وودانگ

2883. آموزش فرم وودانگ سان فون تاي چي چوان

2884.آموزش فرم مسابقاتي شمشير باريك وودانگ

2885.آموزش فرم نيزه استاندارد مسابقاتي شينگ ئي چوان

2886.آموزش فرم شمشير پهن استاندارد مسابقاتي شينگ ئي چوان

2887.آموزش مشت ملخ(2)

2888.آموزش فرم چوب بلند معبد ابرو سفيد

2889.آموزش فرم عقاب وودانگ

2890.آموزش فرم چوب كوتاه شائولين چانگ چوان تزو

2891.حركات تنفسي تاي چي چوان

2892.موزيك براي تمرين حركات تاي چي

2893.آموزش فرم مسابقه اي 42 گام تاي چي چوان

2894.آموزش فرم 48 گام تاي چي چوان

2895.آموزش فرم 88 گام تاي چي چوان(3)استاد لي

2896.آموزش فرم 43 گام تاي چي چوان(2)سبك وو

2897.آموزش شن تاي چي سبك يانگ(بادبزن تاي چي)

2898.آموزش فرم 55 گام شمشير باريك تاي چي چوان(يانگ)

2899.آموزش فرم مسابقه اي 42 گام شمشير باريك تاي چي چوان(استاد سو يو مين)

2900.آموزش فرم تاي چي سنتي 42 گام سبك يانگ(استاد اوو)

2901.آموزش فرم 24 گام شمشير باريك تاي چي چوان(سبك دان خوئن)

2902.آموزش فرم بادبزن 48 گام تاي چي چوان(دان خوئن)

2903.آموزش فرم دائو و گوئن تاي چي چوان(سبك وو-شمشير پهن)

2904.آموزش فرم 24 گام جين دوبل تاي چي(سبك دان خوئن-استاد گادين با)

2905.آموزش اصول پايه و مقدماتي تاي چي سبك چن

2906.آموزش فرم مسابقه اي 83 گام تاي چي چوان(سبك چن)

2907.آموزش فرم مسابقه اي تاي چي چوان(سبك يانگ)

2908.آموزش فرم 26 گام تاي چي چوان(سبك دان خوئن-استاد گادين با)

2909.آموزش فرم مسابقه اي تاي چي چوان(سبك سون)

2910.آموزش فرم مسابقه اي تاي چي چوان(سبك وو)

2911.آموزش فرم مسابقه اي تاي چي چوان(سبك هائو)

2912.آموزش فرم مسابقه اي شمشير تاي چي چوان(سبك يون-خانم سون جين يون)

2913.آموزش فرم 62 حركتي شمشير تاي چي چوان سبك سون(خانم سون جين يون)

2914.آموزش فرم 48 گام تاي چي چوان سبك يانگ(استاد شيو وي جين)(2)

2915.آموزش تاي چي چوان سنتي(دن خوئن-استاد گادين با)

2916.آموزش چي كونگ حركات تنفسي براي سلامتي روحي و رواني(مخصوص بزرگسالان)

2917.آموزش چي كونگ براي سلامتي رواني و جسماني(سبك شيان گون-عمومي)

2918.آموزش چي كنگ 128 حركت براي سلامتي(2)

2919.آموزش چي كونگ 5 حيوان(خرس-گوزن-ببر-ميمون-درنا)

2920.آموزش ووشو مسابقاتي مولان چوئن(بادبزن 38 و مشت 24 و 48 گام شير(2)

2921.آموزش جيان تاي چي و تاي چي دائو 68 حركتي و 46 حركتي

2922.آموزش شمشير مخصوص تاي چي چوان(سنتي ترين شمشير)

2923.آموزش چي شي تاي چي چوئن

2924.نمايش خارق العاده اساتيد چي كنگ وودان كونگ فو

2925.مسابقات جهاني هنگ كنگ 1999 بخش تاي چي(مردان)

2926.مسابقات اسيايي ويتنام تاي چي 24 گام تاي چي جين

2927.مسابقات آسيايي ويتنام تاي چي 24 گام

2928.فستيوال وودانگ و سبك هاي سنتي

2929.آموزش مقدماتي توئي شو سبك يانگ(مبارزات پايه و تنفسي در تاي چي)

2930.چي كنگ شي با شي(18 حركت انرژي تاي چي و به دست آوردن نيروي چي)(2)

2931.آموزش 50 گام تاي چي چوان سبك سويي(استاد شوايدان ژ)(2)

2932.آموزش 38 گام بادبزن تاي چي چوان سبك سوي(استاد شوايدان ژ)(2)

2933.اموزش شمشير باريك باگواجانگ چوئن استاد شون

2934.آموزش شمشير باريك باگواجانگ چوئن استاد ليو

2935.آموزش باگوا چوئن(سيستم هاي پايه)استاد چن

2936.آموزش باگوا چوئن(سيستم هاي پيشرفته)استاد چن

2937.آموزش باگواجان(استاد ليو جين ژ)(3)

2938.آموزش فرم هاي مقدماتي شينگ ئي چوان

2939.آموزش فرم هاي با سلاح و بدون سلاح پيشرفته شينگ ئي چوان

2940.آموزش شينگ ئي چوئن(خانم سون)

2941.آموزش شينگ ئي چوئن مقدماتي(استاد ليو جين ژ)(2)

2942.آموزش جيان تاي چي اوودانگ چيني(2)

2943.آموزش اوودانگ تاي چي چو چوئن 75 گام(استاد يوئن باسن)(2)

2944.آموزش فرم 32 گام جين تاي چي(استاد ليدوني)(2)

2945.آموزش وودانگ توسط اساتيد ايراني

2946.آموزش تويي شو تاي چي چوان و شمشير دوبل ووشو

2947.آموزش فرم 32 گام جين تاي چي( استاد زوسي چنگ)

2948.آموزش تويي شو و دفاع شخصي در تاي چي چوان

2949.آموزش چي كونگ بادون جين گون(براي سلامتي عمومي بدن)

2950.آموزش قلاب دوبل باگوا جانگ

2951.آموزش بادبزن مولا چوئن(2)

2952.آموزش فرم مسابقه اي بادبزن تاي چي مولا چوئن

2953.آموزش باگواي خوان جانگ با زير نويس انگليسي

2954.آموزش كونگ فوي دروني اوودانگ(2)

2955.آموزش باجي چوئن 38 گام

2956.آموزش سلاح هاي بلند در كونگ فو هاي دروني

2957.آموزش حركات پايه كونگ فوي دروني

2958.آموزش كونگ فوي دروني باگوا

2959.آموزش فرم در تاي چي وودانگ(براي تقويت نيروي دروني)فرم استاندارد انجمن ووشو چيني(2)

2960.آموزش فرم چي كونگ در ليانگ با گوا جانگ

2961.آموزش فرم چي كونگ سبك سونگ شي

2962.آموزش چي كونگ ساكن سبك آي چوان(5)

2963.آموزش فرم چي كونگ و كاربرد حركات تدافعي در سبك آي چوان

2964.آموزش فرم چي كونگ توسط دكتر هواتر براي نشاط زندگي و طول عمر(2)

2965.آموزش فرم چي كونگ بادانجين در كونگ فو شائولين

2966.آموزش چي كونگ براي تقويت بدن(حركات درجا-پنج حيوان-شمشير باريك)(3)

2967.چي كونگ معبد شائولين(اسرار و حركات تنفسي)

2968.چي كونگ و ماساژ مناطق عبور اعصاب مطابق شناخت طب سوزني

2969.آموزش 8 فرم باگوا جانگ(فرم شمشير باريك و حلقه هاي دوتايي باد و آتش(5)

2970.نمايش استادان و هنرجويان چي كونگ وودانگ كونگ فو(2)

2971.نمايش فرم هاي گوناگون تاي چي توسط اساتيد سبك(4)

2972.آموزش فرم وودانگ سان فون تاي چي چوان

2973.آموزش فرم جائو بائو وودانگ تاي چي چوئن(2)

2974.آموزش فرم مقدماتي ليانگ باگوا جانگ(2)

2975.آموزش فرم پيشرفته ليانگ باگوا جانگ(2)

2976.آموزش فرم حركات دايره اي دست ها و پاها در ليانگ باگوا جانگ(2)

2977.آموزش فرم حركت استقرار و حركات كششي(29

2978.آموزش فرم حركات دفاعي و كاربرد فنون دو نفره(2)

2979.آموزش تويي شو(هل دادن با دست هاي باز-روش مبارزاتي افسران سلطنتي)(6)

2980.آموزش فرم باجي چوئن(فرم و مبارزه كونگ فو)(2)

2981.آموزش فرم باگوا جانگ يوشن

2982.آموزش فرم جائو بائو توئي شو

2983.آموزش فرم چهار حيوان باگواجانگ(4)

2984.آموزش فرم تاي چي 24 گام درجا

جودو

3300. آموزش 65 تكنيك جودو(2)

3301.آموزش جودو(كاتا مي وازا)(2)

3302.آموزش خاك جودو(نه وازا)(2)

3303.آموزش جودو مقدماتي

3304.آموزش جودو پيشرفته

3305.آموزش جودو توسط مربي كره اي(2)

3306.آموزش و تمرينات جودو(2)

3307.مسابقات بزرگان جودو

3308.مسابقات جودو مردان و زنان اروپا(1997)

3309.مسابقات جهاني جودو مونيخ(مردان)

3310.مسابقات جهاني جودو المپيك سيدني

3311.مسابقات جودو ليگ اروپا

3312.مسابقات جودو المپيك سيدني(زنان)

3313.مسابقات جودو المپيك آتن 2004(4)

3314.مسابقات جودو مردان و زنان المپيك آتلانتا(3)

3315.آموزش فنون جودو همراه با نمايش فن در مسابقات(2)

3316.مسابقات 101 ايپون جودو

3317.

95  49 843 0935

وينگ چون

3400.تمرينات خصوصي بروسلي با شاگردانش(وينگ چون)

3401.آموزش وينگ چون اسكريما

3402.آموزش وينگ چون توسط لئونگ تينگ(چي سائو)

3403.آموزش وينگ چون توسط استاد لئونگ تينگ(2)

3404.آموزش وينگ چون توسط سي فو ويكتور(3)

3405.نمايش وينگ چون و ساير سبكها در جشن تولد استاد لئونگ تينگ

3406.آموش وينگ چون اسكريما(استاد رنه لائوس و بيل نيومن)

3407.آموزش و نمايش وينگ چون توسط استاد ناسوس

3408.نمايش فنون پيشرفته وينگ چون درلندن(3)

3409.آموزش روش مبارزه خياباني توسط سي فو ويكتور(2)

3410.دوره كامل وينگ چون كونگ فوي سنتي(مبارزات خياباني)(4)

3411.آموزش وينگ چون(تكنيكهاي اساسي)(اگوستيك فون)a

3412.آموزش وينگ چون(سيو ليم تائو)b

3413.آموزش وينگ چون(بيوحي)c

3414.آموزش وينگ چون(چوم كيو)d

3415.آموزش وينگ چون(108حركت آدمك چوبي)e

3416.آموزش وينگ چون(شمشير پروانه اي و چوبي)f

3417.آموزش وينگ چون(تكنيك مشت زني-دستان چسبان)g

3418.آموزش وينگ چون(تاريخچه و سنت)h

3419.آموزش وينگ چون روش مبارزه خياباني

3420.آموزش وينگ چون كونگ فوي سنتي

3421.آموزش فرم سوم وينگ چون

3422.فرمهاي دست خالي وينگ چون(مربي چيني)به روش مبارزه خياباني

3423.وينگ چون بروسلي

3424.جيت كاندو بروسلي(2)

3425.زندگينامه بروسلي(2)

3426.دوره اژدها زندگي بروسلي از تولد تا مرگ

3427.توضيحات بروسلي در مورد خودش

3428.زندگينامه جكي چان(2)

3429.زندگينامه جت لي(2)

3430.آموزش وينگ چون كونگ فو توسط استيپن جونز

3431.گلچيني از فيلمها و تكنيكهاي سازمان وينگ چون كونگ فو

3432.صحنه هاي سينمائي آموزش وينگ چون توسط سي فو امين

3433.آموزش وينگ چون توسط سي فو تاسوس(نماينده تايوان)

k.1

3600.مسابقات k.1 سال 2006 (2)

3601.مسابقات k.1 انتخابي آسيا 2005 سئول(2)آكبونو-آرتزو

3602.مسابقات k.1 2005 پاريس(2)سمي شيلت-ايگنا شوف-عزيز خاتو

3603.مسابقات k.1 سوپر فايت هاي پاريس 2005(2)لي بنر-ابيدي-سيفو-بوجانسكي-مايتي مو-موساشي-روفوس و

3604.فينال k.1 سبك وزن 2005 max (2)

3605.k.1 توكيو 2004(نيمه نهايي انتخابي 8 فيناليست(3)

3606.سوپر ليگ اروپا 2004(تكنيكي ترين مسابقات كيك بوكسينگ)(3)

3607.k.1 لاس و گاس 2004(بلاژيو 3)مو-ويليامز-سيفو و...

3608.فينال k.1 سال 2004(3)بوجانسكي-آرتز-هوست-ايگناشوف و...

3609.k.1 سايتاما2004

3610.k.1 اوكيناوا 2004(2)

3611.k.1 (max)2004(2)

3612.k.1 سبك وزن 2004(2)

3613.k.1 اوزاكا 2003(2)لي بنر-هوست-ساپ-بوجانسكي و...

3614.فينال مسابقاتk.1 توكيو2003(2)

3615.مسابقات كيك بوكسينگ جهان پاريس 2003فرانسه(2)

3616.مسابقات كيك بوكسينگ جهان فوكو آكا ژاپن2003

3617.k.1 مسابقات زاگرب آمريكا2003(2)

3618.k.1 سال2005توكيو

3619.ناك اوت درk.1(گلچيني از بهترين لحظات مسابقاتk.1)

3620.k.1ناگويا2004(مبارزانk.1 بوكسورها را ناكام گذاشتند(2)

3621.فينال k.12002(ايگناشوف-هوست-آرتز-ابيدي و...)

3622.فينال k.1 2003(بوجانسكي-ابيدي-آرتز-موساشي و...)(2)

3623.k.1 سال 2002(2)

3624.k.1 سال 2001(2)

3625.k.1 سال 2000

3626.k.1 سال 97 ژاپن(2)

3627.k.1 97(اندي هوگ)

3628.مسابقات اندي هوگ و وارنو 95

3629.k.1 سال 1996

3630.

موي تاي

3700. آموزش موي تاي مدرس تايلندي(6)

3701.آموزش آرنج موي تاي

3702.آموزش مبارزات موي تاي(2)

3703.آموزش اصول مبارزات رينگي در موي تاي

3704.آموزش و تمرينات موي تاي توسط قهرمانان جهان

3705.مسابقات 2006 موي تاي(2)

3706.مسابقات موي تاي 2005

3707.مسابقات جهاني موي تاي 2004(2)

3708.مسابقات موي تاي2003

3709.مسابقات موي تاي 2003(3)

3710.مسابقات موي تاي 2001

3711.مسابقات موي تاي 2000

3712.مسابقات موي تاي(2)

3713.مسابقات موي تاي توحيدي در تايلند

3714.مسابقات حرفه اي موي تاي تايلند

3715.مسابقات موي تاي بوكسينگ تايلندufc 2003

3716.نمايش خارق العاده اساتيد موي تاي(2)

3717.آموزش موي تاي بوكسينگ توسط اساتيد تايلندي(همراه تاريخچه و غيره)

3718.گلچيني از بهترين هاي موي تاي بوكسينگ و مبارزات آزاد(2)

3719.مسابقات موي تاي بوكسينگ جوانان تايلند(2)

3720.

مسابقات ووشو(تالو-سانشو)

3740.آموزش سانشو(مبارزه آزاد ووشو)

3741.آموزش سانشو(3)

3742.آموزش ساندا(مبارزات سنتي ووشو)

3743.مسابقات ووشو2004 ميانمار(سانشو)آقايان-بانوان(همراه با بازيكنان ايراني)

3744.مسابقات ووشو2004 ميانمار(تالو)(همراه با بازيكنان ايراني خانم و آقا)

3745.مسابقات بين المللي ووشو چين(هانجو)سال 2004(2)

3746.مسابقات سانشو حسين اوجاقي

3747.گلچين بازيهاي اوجاقي97-98-99-2000

3748.مسابقات جهاني سانشو هنگ كنگ و حسين اوجاقي

3749.مسابقات آسيايي سانشو ويتنام سال 2000(3)

3750.مسابقات سانشو چين با كيك بوكس آمريكا 2000(2)

3751.قهرماني روسيه ووشو

3752.مسابقات جام 98 و آموزش فرم هاي ووشو(2)

3753.مسابقات تالو و سانشو در ايتاليا

3754.مسابقات آسيايي ووشو 1990 مردان و زنان

3755.مسابقات سانداوانگ

3756.مسابقات فرم هاي مدرن ووشو چين(با قضاوت داوران 10 نفره)

3757.مسابقات سانشو چين با بوكس آمريكا99(2)

3758.افتتاحيه و بخشي از مسابقات جهاني 2003 ماكائو

3759.مسابقات آسيايي پوسان

3760.سري كامل مسابقات جهاني مالزي(تالو)1991(10)

3761. سري كامل مسابقات جهاني مالزي(سانشو)1991(10)

3762.سري كامل مسابقات جهاني ايتاليا(سانشو-تالو)1997(10)

3763.سري كامل مسابقات جهاني هنگ كنگ(سانشو)(10)

3764.مسابقات جهاني سانداوانگ(2)

3765.مسابقات جهاني مبارزات وودانگ2002(4)

3766.مسابقات جهاني هنگ كنگ بخش نن گوئن-نن دائو1999 مردان

3767.مسابقات جهاني هنگ كنگ بخش نان چوان 1999 مردان

3768.مسابقات آسيايي ويتنام 2000 بخش نان چوان-نن دائو و نن گوئن زنان

3769.مسابقات آسيايي ويتنام 2000 بخش نن دائو-نن گوئن-نن چوان مردان

3770.اولين دوره مسابقات تويي شو-هل دادن با دست هاي باز(12)

3771.مسابقات ووشو سال 1993(2)

3772.

رشته هاي آزاد(فول كنتاكت-كيك بوكسينگ و...)

3800.آموزش كيك بوكسينگ مدرس چيني

3801.آموزش فول كنتاكت(مدرس:بيل والاس)(9)

3802.مسابقات فريد دوردار با تاكاشي

3803.آموزش 101 حركت براي ناك دان كردن حريف در فول كنتاكت و كيك بوكسينگ(2)

3804.آموزش دست و پا در مبارزات رينگي آزاد(همايون خرم)

3805.آموزش يوكي دان-فول كنتاكت مدرن(درگيري هاي خياباني به روش فول كنتاكت)

3806.مسابقات قهرماني مبارزات آزاد كاراته جهان(2)

3807.مسابقات كيك بوكسينگ جهان پاريس 2003 فرانسه(2)

3808.مسابقات كيك بوكسينگ جهان فوكو آكا ژاپن 2003

3809.مسابقات كيك بوكسينگi.s.k.a (2001)

3810.مسابقات تاج كيك بوكسينگ حرفه اي(قهرمان تاج طلايي)اروپا1997

3811.مسابقات كيك بوكسينگ.موي تاي آماتور اروپا 1997

3812.مسابقات كيك ب.كسينگ.موي تاي در آلمان و تايلند(2)

3813.مسابقات تاج طلايي كيك بوكسينگ2002(2)

3814.مسابقات كيك بوكسينگ ويدئو آمريكا

3815.فول كنتاكت كيك بوكسينگ دوردار

3816.مسابقات فريد دوردار با تاكاشي(كيك بوكسينگ آلمان)

3817.بني اركيد و فوجي قهرمانان فول كنتاكت جهان

3818.قهرماني فريد دوردار در كانادا

3819.مسابقات جهاني فول كنتاكت

3820.مسابقات فول كنتاكت كاراته(انشن ساباكي)

3821.مسابقات ufc آزاد در قفس(2)

3822. مسابقات ufc آزاد در قفس(4)

3823.مسابقات جهاني سيدوكان كاراته اندي هوگ(گلچين تمام مسابقات تا 2001

3824.

مختلف رزمي

3860.پانكريشن

3861.ذن در هنرهاي رزمي

3862.نرم افزار پزشكي ورزشي

3863.آموزش اصول نرمشها و كششهاي پا در هنرهاي رزمي(2)

3864.آموزش سلسله نرمش هاي ووشو

3865.شكستن اجسام سخت

3866.مسابقات شكستن اجسام سخت

3867.موزيك هاي متنوع براي تمرين هنرهاي رزمي

3868.مسابقات كشتي كج(10)

3869.نمايش آكروبات(2)

3870.عمليات آكروبات در چين 2001

3871.عمليات سيرك در چين

3872.نرمشهاي مخصوص ديسك كمر

3873.نرم افزار عكس هاي رزمي

3874.نرم افزار عكس هاي رزمي محسن عابديني

بوكس

3900.آموزش بوكس مدرس آمريكايي

3901.آموزش بوكس مدرس ژاپني

3902.آموزش بوكس مدرس اروپائي

3903.آموزش بوكس مدرس كره اي

3904.زندگينامه محمد علي كلي(2)زمانيكه سلطان بوديم

3905.مسابقات جهاني بوكس(محمد علي كلي)(2)

3906.مسابقات بوكس ليلي كلي و ليگ بوكس بانوان

3907.قهرماني جهان 2002 لوئيس بر هاليفيلد تايسون-بوكس ليلا و كلي

3908.مسابقات جهاني بوكس 2004(2)

3909.زندگينامه تايسون(2)

3910.دادگاه مايك تايسون

3911.آموزش بوكس توسط ملي پوشان كوبا

3912.تمرينات تيم ملي كوبا

3913.بوكس حرفه اي

3914.مسابقات بوكس تايسون

3915.هاليفيلد-تايسون-مورو

3916.كلي-نورتون-فرمن-استوارت-تايسون

3917.مسابقات بزرگان بوكس سنگين وزن

3918.قهرماني جهان تايسون-هاليفيلد(3)

3919.مسابقات و تمرينات بوكس تايسون

3920.مسابقات بوكس(2)

3921.مسابقات بوكس پرنس نسيم

3922.مسابقات بوكس هاليفيلد-هلمز

3923.مسابقات بوكس المپيك بارسلونا92(3)

3924.مسابقات بوكس المپيك آتلانتا

3925.مسابقات بوكس المپيك سيدني

3926.مسابقات بوكس تايسون-لوئيز

3927.مسابقات و مبارزات محمد علي كلي و جورج فريزر(2)

3928.مسابقات حرفه اي بوكس بين سلطان هاي رينگ جهان(2)

2929.تایسون-لوئیز

2930.تایسون-فرانسیس

۲۹۳۱.تایسون-هولمز

۲۹۳۲.تایسون-مک براید

۲۹۳۳.تایسون-ویلیامز

۲۹۳۴.تایسون-بوتا

۲۹۳۵.تایسون-برونو(۲)

۲۹۳۶.تایسون-داگلاس

۲۹۳۷.تایسون-مک نلی

۲۹۳۸.تایسون-نوریس

۲۹۳۹.تایسون-هالی فیلد(۲)

۲۹۴۰.تایسون-نیلسون ۲۰۰۱

۲۹۴۱.تایسون-استوارت

۲۹۴۲.بهترین های تایسون(۳)

۲۹۴۳.محمد علی کلی-پاترسون

۲۹۴۴.علی-ویلیامز

۲۹۴۵.علی-آلیس

۲۹۴۶.علی-یورکن

۲۹۴۷.علی-لیستون

۲۹۴۸.علی-کواری

۲۹۴۹.علی-فریزر(۳)

۲۹۵۰.علی-چوآلو

۲۹۵۱.علی-فورمن

۲۹۵۲.علی-زورا

۲۹۵۳.بهترینهای محمد علی کلی

۲۹۵۴.بهترین مسابقات لیلا علی

۲۹۵۵.هالی فیلد-فورمن

۲۹۵۶.هالی فیلد-اکوئندو

۲۹۵۷.هالی فیلد-روئیز

۲۹۵۸.هالی فیلد-بو(۳)

۲۹۵۹.هالی فیلد-لوئیس

۲۹۶۰.هالی فیلد-مورو

۲۹۶۱.بهترین راندهای دوران بوکس

۲۹۶۲.بزرگترین مسابقات بوکس سنگین وزن محمد علی

۲۹۶۳.بهترین ناک اوت های دران بوکس

۲۹۶۴.ناک اوت های روی جونز

۲۹۶۵.مسابقت علی-فورمن-فریزر-نورتون-هولمز

۲۹۶۶.آموزش بوکس توسط دنی کمپ بل

۲۹۶۷.تمرینات تیم ملی بوکس کوبا

۲۹۶۸.جام جهانی بوکس تایلند ۱۹۹۴

۲۹۶۹.بهترین میان وزن ۱۹۹۵

۲۹۷۰.آموزش وکس توسط مدرس تایلند

۲۹۷۱.آموزش بوکس توسط مدرس روسیه(به زبان فارسی)

۲۹۷۲.آموزش بوکس توسط کاسیتانی نسریو

۲۹۷۳.آموزش بوکس توسط جف فنج

۲۹۷۴.بو-داکس ۱۹۹۳(۲)

۲۹۷۵.بهترین مبارزات برونو(۲)

۲۹۷۶.لوئیس-کرانت

۲۹۷۷.مبارزات لوئیس

۲۹۷۸.فورمن-مورو

۲۹۷۹.لوئیس-باتر

۲۹۸۰.مورو-بوتا

۲۹۸۱.فورمن-کوتنرزر

۲۹۸۲.فورمن-بریگرز

۲۹۸۳.فورمن-شولتز

 

ايروبيك بانوان

4000.آموزش ايروبيك مدرس چيني(حرفه اي)

4001.آموزش ايروبيك توسط آنيتا راج(هندي)

4002.آموزش دانس ايروبيك

4003.آموزش ايروبيك توسط كتي اسميت(2)

4004.آموزش ايروبيك تاي تن(3)

4005.آموزش ايروبيك مدرس آمريكايي(2)

4006.آموزش ايروبيك توسط بيلي بلانكس

4007.آموزش ايروبيك توسط كلوديو شيفر

4008.آموزش ايروبيك توسط ميگو

4009.آموزش ايروبيك توسط جين فوندا(2)

4010.آموزش ايروبيك گروه پويا ورزان(6)مدرس فريبا بياچه

4011.آموزش ايروبيك توسط پائولا

4012.آموزش ايروبيك توسط ماريان رامايكاس

4013.آموزش ايروبيك توسط شارلون

4014.آموزش ايروبيك كاراته(6)مرتضي خوشي-فرزانه حسين خان

4015.آموزش ايروبيك توسط شادان مجيك

4016.آموزش ايروبيك توسط كتي كهلر(2)

4017.آموزش ايروبيك توسط سيندي كرافورد(2)

4018.آموزش ايروبيك توسط نيك آنين

4019.آموزش ايروبيك(تمرينات وزنه)

4020.آموزش ايروبيك در منزل

4021.آموزش ايروبيك توسط رزمري كندي

4022.آموزش ايروبيك مدرس فرانسوي

4023.آموزش ايروبيك فرانسوي بدون صدا

4024.آموزش ايروبيك مدرس هاي مختلف(30)

4025.تمرينات لاغري شكم و پهلوها در 28 روز(مارتين ويلسون)

4026.جامع ترين تمرينات ايروبيك با استپ

4027.آموزش ايروبيك كاراته(جديد)(بادي كامبت)مرتضي خوشي-فرزانه حسين خان

4028.آموزش ماساژ(2)

4029.نرمش هاي مخصوص ديسك كمر

4030.نرمش براي درد كمر

4031.ايروبيك كاراته جديد

پرورش اندام

4250.مستر المپيا سال 2006

4251.مسابقات مستر المپيا 2005(3)

4252.مستر المپيا 2005

4253.مستر المپيا 2004

4254.مستر المپيا 2003(4)

4255.مستر المپيا 2002در آمريكا قهرماني روني كلمن(3)

4256.مستر المپيا 2001

4257.مستر المپيا 2000

4258.مستر المپيا 1999(2)

4259.مستر المپيا 1998(2)

4260.مستر المپيا 1997 قهرماني دوريان يتز(2)

4261.مستر المپيا 1995 قهرماني كون لورن(2)

4262.مستر المپيا 1994 (2)

4263.مستر المپيا 1973 قهرماني آرنولد(2)

4264.آموزش بدنسازي توسط آرنولد(2)

4265.آموزش بدنسازي توسط جو ويدر(4)

4266.آموزش بدنسازي توسط روني كلمن

4267.آموزش بدنسازي توسط شان راي

4268.آموزش بدنسازي توسط لي هاني(2)

4269.آموزش بدنسازي توسط دوريان يتز

4270.آموزش بدنسازي توسط فلكس ويلر

4271.آموزش بدنسازي توسط لي پرسيت

4272.آموزش بدنسازي توسطflex

4273.آموزش بدنسازي توسط ميليو سارسف

4274.آموزش بدنسازي حجم(3)

4275.آموزش بدنسازي توسط اوفريگنو

4276.آموزش بدنسازي توسط استاد عامري

4277.آموزش بدنسازي توسط سياوش آريا(2)

4278.آموزش بدنسازي توسط بزرگان جهان

4279.شب قهرمان 1996

4280.آرنولد كلاسيك 1997

4281.تمرينات ستارگان بدنسازي 2000

4282.تمرينات بدنسازان خارجي(2)

4283.تمرينات ناصر صنباتي

4284.بدنسازي و رژيم غذايي(ايراني)

4285.مسابقات انخابي جوانان(ايراني)

4286.انتخابي سال 83 در تيم تهران 2004

۴۲۸۷.آموزش بدنسازی چارلز-آلوز ۲۰۰۴

۴۲۸۸.آموزش بدنسازی گریس کورمیر

۴۲۸۹.آموزش بدنسازی کالباخ

۴۲۹۰.آموزش بدنسازی مارکوس رول

۴۲۹۱.آموزش بدنسازی شیلر کمپ

۴۲۹۲.آموزش بدنسازی جکسون

۴۲۹۳.آموزش بدنسازی سارسو

۴۲۹۴.آرنولد کلاسیک ۲۰۰۴-۲۰۰۵

۴۲۹۵.آرنولد کلاسیک ۱۹۹۷

۴۲۹۶.آرنولد کلاسیک ۲۰۰۸(۷)

۴۲۹۷.مسابقات آیرون من ۲۰۰۸(۴)

۴۲۹۸.جهانی روسیه ۲۰۰۴

۴۲۹۹.قهرمانی ایران ۸۵

۴۳۰۰.آسیایی بحرین ۲۰۰۴

۴۳۰۱.آموزش سیستم ۲ گانه ویدر

۴۳۰۲.آموزش سیستم ۵ گانه ویدر

۴۳۰۳.تمرینات و آموزش بدنسازی دکتر جکسون

۴۳۰۴.آموزش بدنسازی بادل

۴۳۰۵.آموزش بدنسازی احمد حیدر

۴۳۰۶.آموزش بدنسازی جورج فرح-رزگل

۴۳۰۷.آموزش بدنسازی کواکس

۴۳۰۸.آموزش بدنسازی شیلر کمپ-کریس دیم

۴۳۰۹.آموزش بدنسازی کورمیر-وارن

۴۳۱۰.آموزش بدنسازی کورمیر-آتوه

۴۳۱۱.آموزش بدنسازی پورتر

۴۳۱۲.آموزش بدنسازی تیتوس

۴۳۱۳.آرنولد کلاسیک ۲۰۰۱

۴۳۱۴.آرنولد کلاسیک ۲۰۰۳

۴۳۱۵.مسابقات گرند پریکس ۲۰۰۴

۴۳۱۶.مسابقات آسیایی ۱۹۹۷

۴۳۱۷.مسابقات زنجان ۱۳۸۲

۴۳۱۸.مسابقات آیرن من

۴۳۱۹.مسابقات مرداد ۱۳۸۳

۴۳۲۰.مسابقات بهمن ۱۳۸۳

۴۳۲۱.

 

يوگا-ماساژ-ذن

4400.آموزش يوگا توسط استاد سات چيت آناندا

4401.آموزش يوگا براي كودكان

4402.آموزش يوگا توسط دنيس آنين

4403.آموزش يوگا مدرس ايراني

4404.آموزش يوگا مدرس چيني

4405.آموزش حالات نشستن در يوگا

4405.آموزش يوگا و مديتيشن

4406.آموزش يوگانيدرا(صوتي)اكبر كوهزادي

4407.نرمش و يوگا براي بانوان

4408.آموزش يوگا مدرس خارجي

4409.آموزش مديتيشن بسوي نور(اكبر كوهزادي)

4410.مديتيشن يوگا فرم تركيبي آسان براي بانوان

4411.نرمش هاي مخصوص ديسك كمر

4412.آموزش ماساژ

4413.آموزش ماساژ(3)

4414.آموزش ماساژ(6)

4415.موزيك تمرين ذن

4416.موزيك مخصوص مديتيشن

4417. آموزش نرمش هاي يوگا

فوتبال

4450.آموزش فوتبال منچستر

4551.فرمول برنده شدن در فوتبال

4552.افسانه پيشرفت رونالدو

4553.آموزش فوتبال توسط پله

4554.آموزش دروازباني و بدنسازي در فوتبال(3)

4555.آموزش تكنيك و تاكتيك فوتبال(3)

4556.بهترين گلهاي بزرگان جام جهاني 1994

4557.آموزش فوتبال(5)

4558.آموزش فوتبال توسط مربي آلماني ok.n

4559.بهترين صحنه هاي فوتبال مارادونا

4560.قهرماني باشگاه هاي ايتاليا آث ميلان 1994

4561.بهترين گلهاي گلرهاي دنيا

4562.بازي فينال 1998 در فرانسه-ايتاليا(3)

4563.آموزش فوتبال توسط مايكل اوول

4564 . آموزش فوتبال سیستم کوروور

4565.آموزش فوتبال توسط آلن شیرر

۴۵۶۶.آموزش فوتبال توسط سلطان پله

۴۵۶۷.آموزش فوتبال توسط باشگاه بایرن مونیخ

۴۵۶۸.آموزش فوتبال توسط ستارگان تیم ملی انگلستان

۴۵۶۹.سیستم یک به یک(آلمان)

۴۵۷۰.تمرینات تیم ملی انگلستان

۴۵۷۱.تکنیک پاس دادن و حفظ توپ

۴۵۷۲.تاکتیک حمله و گل زدن

۴۵۷۳.تاکتیک و تمرینات دفاع منطقه ای

۴۵۷۴.ستارگان تیم ملی انگلستان

۴۵۷۵.مارادونا در ناپل

۴۵۷۶.آرژانتین-کره جنوبی ۱۹۸۶

۴۵۷۷.آرژانتین-آلمان(فینال ۱۹۸۶)

۴۵۷۸.آرژانتین-انگلستان ۱۹۸۶

۴۵۷۹.مارادونا-رونالدینیو

۴۵۸۰.گلهای کرسپو

۴۵۸۱.

ژيمناستيك

4500.آموزش ژيمناستيك

4501.مسابقات ژيمناستيك بلژيك

4502.مسابقات المپيك آتن 2004(5)

4503.مسابقات المپيك آتلانتا(2)

4504.مسابقات جهاني ژيمناستيك 2005(2)

4505.

امداد و كمكهاي اوليه

4550.آموزش امداد و كمك هاي اوليه(9)(شوك،مسموميت ها)-(آسيب هاي استخواني،مفصلي و عضلاني)-(تمرين آتل بندي)

(احياي قلبي و ريوي-خونريزي خارجي)-(ضرورت آموزش امداد،روش برخورد با مصدوم)-(اسكان اضطراري1و2-روش برپايي چادر امدادي)

(ارزيابي مصدوم-آشنايي با علائم حياتي،كنترل نقاط حياتي)-(اصول پانسمان و بانداژ)-(خفگي هاي 1 و 2)-(حمل مصدوم-تمرين احياي قلبي و ريوي و ترياژ)

4551.نرم افزار پزشكي ورزشي(همراه با اطلاعات و تست هاي ورزشي روز دنيا)

مختلف ورزشي

4600.لايت هاي ورزشي

4601.آموزش شنا(2)

4602.مسابقات شنا المپيك آتن 2004

4603.مراسم افتتاحيه بازيهاي المپيك آتن2004(2)

4604.مراسم اختتاميه مسابقات المپيك آتن2004(2)

4605.پاتيناژ 2006

4606.پاتيناژ المپيك آتن2004(2)

4607.آموزش بسكتبال توسط مايك جردن

4608.مسابقات كشتي ژاپني(سومو)

4609.مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان

4610.موزيك هاي تمرين ذن(2)

4601.آموزش شنا(2)

4602.مسابقات شناي المپيك 2004(آتن)

4603.آموزش كشتي آزاد(2)

4604.افتتاحيه بازيهاي سيدني(5)

4607.مسابقات اتومبيل راني(2)

4608.پاتيناژ المپيك سال 2004(2)

4609.مسابقات واليبال المپيك آتن 2004

4610.هندبال-واليبال-بوكس-ژيمناستيك آتن 2004(2)

4611.آموزش بسكتبال توسط مايكل جردن

4612.مسابقات كشتي ژاپني(سومو)توكيو

4613.مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان

4614.مراسم افتتاحيه مسابقات المپيك آتن 2004(2)

4615. مراسم اختتاميه مسابقات المپيك آتن 2004(2)

4616.بهترین صحنه های بسکتبال آمریکا

۴۶۱۷.بهترین های جانسون

۴۶۱۸.جردن(۴)

 زبان انگلیسی

۵۰۰۰.زبان انگلیسی سیستم مجیک انگلیش(برای کودکان و نوجوانان)(۱۳)۷۰۰۰ تومان

۵۰۰۱.زبان انگلیسی سیستم مک میلان(برای بزرگسالان)(۲۶)۱۳۰۰۰ تومان

آموزش  كاراته ساساكي ها شوتوكان-نانچاكو تك و دوبل-دفاع شخصي و انواع سلاحهاي سرد به صورت پيشرفته(آقايان-بانوان)زير نظر محسن عابديني قهرمان آسيا،عضو تيم ملي سبك و رئيس سبك در استان يزد(اعطاي نمايندگي سبك به شهرستانهاي اطراف يزد به صورت رايگان-اعزام به مسابقات برون مرزي)

                             WWW.MAKARATE.BLOGFA.COM

 

 

 ۹۵   ۴۹  ۸۴۳  ۰۹۳۵

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۶ساعت 15:58  توسط  عابدینی  |